มารู้จักกับ Energy Trutol

"เป็นบริษัทในเครือของ บจก. แอมเพิล ริช อินเวสเตอร์"
app นโยบายผู้บริหาร

บริษัทเอ็นเนอร์จี้ ทรูโทล ถือกำเนิดเปิดกิจการขึ้นมาภายการทำงานของบริษัทแอมเพิล ริช อินเวสเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับพลังงานด้านโซล่าร์ฟาร์มหลายแห่งในประเทศไทยมาก่อน ซึ่งเป็นคู่ค้ากับบริษัท บีเอส อินดัสตรี้ เซอร์วิส จำกัด ทำงานให้ในกลุ่มเครือพลังงาน กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง และ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

หลักแนวทางการดำเนินกิจการ เราเป็นสะพานต่อเชื่อมให้นำใช้เทคโนโลยีด้าน นวัตกรรม รวมแฟลตฟอร์ม, พลังงาน, การศึกษา, การแพทย์, การเกษตร,การจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้ก้าวทันโลกลงสู่ชุมชนและครัวเรือน ด้วยแนวคิดที่ว่า "ดูแลท่านประดุจคนในครอบครัว พร้อมส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ส่วนรวมและสังคมสืบไป"

 • นโยบายผู้บริหาร

  เชื่อมโยงองค์กรต่อองค์กรโดยใช้นวัตกรรม เชื่อมโยงองค์กรทั่วโลก ให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างปลอดภัย. ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยี.
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  เราเป็นสะพานต่อเชื่อมให้นำใช้เทคโนโลยีด้าน นวัตกรรม รวมแฟลตฟอร์ม, พลังงาน, การศึกษา, การแพทย์, การเกษตร,การจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้ก้าวทันโลกลงสู่ชุมชนและครัวเรือน ด้วยแนวคิดที่ว่า "ดูแลท่านประดุจคนในครอบครัว พร้อมส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ส่วนรวมและสังคมสืบไป"

 • ธุรกิจบริหารจัดการพลังงาน

  เราเน้นมุ่งมั่นบริหารจัดการกิจการระบบพลังงานให้สามารถเวียนใช้ได้อย่างไม่จำกัด คุ้มค่า มุ่งเน้นให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุด คืนสู่สังคม
 • ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

  เราให้ความสำคัญในด้านพลังงานทดแทนเพื่อลด สภาวะโลกร้อน พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาให้กับสังคมเมือง-ชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเข้าแผนพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน.
 • นวัตกรรมและโซลูชั่น

  ใช้เทคโนโลยี ฟินเทค Ai Blockchain เข้ามาแก้ปัญหาในการเชื่อมต่อและลดแรงเสียดทานจากการจัดช่องว่างคืนสิทธิประโยชน์สู่สังคม-ชุมชน

บริษัทเอ็นเนอร์จี้ ทรูโทล จำกัด

"รับติดตั้งโซล่าเซลล์  แบบครบวงจร มาตรฐานสากล โดยทีมงานและวิศกรเฉพาะทาง สำหรับบ้านอยู่อาศัย สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม บริการออกแบบและติดตั้ง Solar Cell ทุกระบบ ออน-ออฟกริด และไฮบริด ทุกขนาด โดยทีมงานมืออาชีพ ควบคุมโดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการด้วย Fintech Energy Block บน แฟลตฟอร์ม X-Pal Bridge

feature

อุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน

ตามที่การไฟฟ้ากำหนด

feature

ออกแบบ, คำนวนความเข้มของแสงแดดในแต่ละพื้นที่

เพื่อคำนวนประสิทธิภาพสำหรับงานติดตั้งและประเมินค่าใช้จ่ายให้ก่อนตัดสินใจ

feature

ทีมงานทุกคนผ่านการอบรม

การออกแบบและติดตั้งโซลาร์ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เข้าร่วมแคมเปญสัญญาอัจฉริยะ รับส่วนลด 2% หลังการติดตั้ง

ขั้นตอนขอรับการติดตั้ง

เลือกโซล่าเซลล์ และ รุ่นของแผงให้เหมาะสมกับการใช้งาน ติดตั้งโครงสร้างและแผงโซล่าเซลล์ตามแบบที่วางไว้ ติดตั้งตู้ไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ ติดตั้งท่อเดินสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ไปยังอินเวอร์เตอร์ และเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์เข้ากับการไฟฟ้า

gfx

ออกแบบควบคุมการติดตั้งโดยทีมงาน วิศวกรผู้ชำนาญการ

 • ฟรี! ค่าสำรวจหน้างาน (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
 • ฟรี! ค่าออกแบบ 2D, 3D และจำลองกำลังการผลิตก่อนติดตั้งจริง
 • ฟรี! ค่าดำเนินการขออนุญาตขนานไฟ/ขายไฟ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของการไฟฟ้า)
 • ฟรี! ค่าออกแบบเขียนแบบไฟฟ้าและวิศวกรเซ็นต์รับรอง
 • ติดตั้งวันนี้ สามารถขายไฟคืนการไฟฟ้า (โครงการโซล่าเซลล์ภาคประชาชน 2565) 2.2 บาท/หน่วย
 • ประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้ามากกว่า 10 ปี
  Energy Trade
  Redeem Cash Back Point
  ผ่อนชำระผ่านธนาคาร

  Edaxsc Solar Monitoring
  ioT Data Link Community

  ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์.

  60.56 Mwh

  ไฟฟ้าผลิตได้ทั้งหมด


  Energy Accumulated !

  220.58 Kw

  ไฟฟ้าผลิตได้วันนี้


  Energy Daily !

  80.7 Kw

  กำลังไฟฟ้าที่ผลิตขาย


  System Sell Pv Plant !

  24,668.56 THB

  ค่าไฟสะสมเดือนปัจจุบัน


  Month Accumulated !

  -9,155.76 THB

  ส่วนลดความแปรผัน - ft


  Redeem Income !

  240,447.46 THB

  ค่าไฟสะสมรวม


  All Site Income Setup !

  รายละเอียด-กิจกรรม

  Rest Point 24558 AIRDROP
  แลกผลิตภัณฑ์ใน X-Pal Bridge 35%
  Energy Storage Pool 10% Reserve

  ไฮไลท์โปรเจค

  ให้บริการครบ จบในที่เดียว ตั้งแต่การสำรวจความต้องการเพื่อนำมาออกแบบระบบ และ กำหนดขนาดติดตั้งที่เหมาะสม งานติดตั้ง ด้วยทีมงานวิศวกร Rooftop ติดตั้งตามแบบไฟฟ้าเชิง เดี่ยว Single line diagram, การประสานงานกับภาครัฐ และการไฟฟ้า การยื่นแบบ เพื่อขาย ไฟฟ้า (ในกรณีเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน) และการบริการหลังการขาย ดูแลใกล้ชิด ติตตามการผลิตไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์

  ดำเนินการติดตั้งแล้ว
  375.00 Kw 8/10 โครงการ
  • อยู่ในช่วงทดสอบระบบเชื่อมต่อเทคโนโลยี
  • 10 Model โครงการสำหรับการนำร่อง
  • ได้รับสิทธิพิเศษจากการเข้าร่วมแคมเปญ เซนต์สัญญาอัจฉริยะ
  อยู่ในระหว่างลำดับและพัฒนา
  12.512 Mkw 506 โครงการ
  • ออกสำรวจพื้นที่การติดตั้ง 248 แห่ง
  • รอการสำรวจลงพื้นที่ 228 แห่ง
  • รอคิวการติดตั้ง 30 แห่ง

  Book Prototype Install

  Our connection system goes live after being built on the blockchain network.

  ลำดับการติดตั้ง โมเดลต้นแบบ

  1. Pasanee Ocean World แผนที่ติดตั้ง Home Office Compleat
  2. Tien Kanom jin แผนที่ติดตั้ง Factory Kanom jin Compleat
  3. Kittidet Ladprao Model แผนที่ติดตั้ง Home Office รอการติดตั้ง
  4. Bangmulnak Temple Model แผนที่ติดตั้ง Temple Compleat
  5. Chai Mongkol Temple Model แผนที่ติดตั้ง Temple Compleat
  6. DVD India Model แผนที่ติดตั้ง Home Office รอเปลี่ยนระบบไฟ
  7. Thupmont Temple Model Temple Compleat
  8. Caltex Oil Model แผนที่ติดตั้ง Station Oil รอการอนุมัติ
  9. Kasat-Thairungreng Temple แผนที่ติดตั้ง Temple รอการอนุมัติ
  10. Chai Mongkol Model แผนที่ติดตั้ง Temple Compleat
  11. Hor Krai Model Temple รอการอนุมัติการติดตั้ง

  โครงการนำร่องติดตั้งต้นแบบ

  Raised So Far 506 แห่ง
  ระยะแรก-ระดับกลาง 10 Unit
  ระยะเชื่อมต่อ 20 Unit
  เซ็นต์สัญญาอัจฉริยะ Use Connect Smart Contact: 2,000 REST
  20% Model Bonus
  End at 07 Jul, 2024
  Now
  1-3% Redeem
  Start at 01 Feb, 2025

  ขนาดการติดตั้ง ระยะแรก

  10Kw พาศณีย์ โอเชียล เวิลด์
  15Kw เจ้เทียน บ้านอาศัย
  10Kw กิตติเดชลาดพร้าว โมเดล
  300Kw จรัลฟาร์ม โมเดล
  10Kw สวนธรรมรัตนะ โมเดล
  10Kw ละมุนนากคาเฟ่

  นำเชื่อมต่อระบบนำร่อง

  36Kw โรงงานระยอง ชลบุรี
  30Kw วัดบ้านตาล
  15Kw วัดไข่เน่า บางมูลนาก
  10Kw รุ่งเรืองการเกษตร 2
  50Kw วัดบางมูลนาก
  100Kw วัดชัยมงคล
  05 June, 2024 Last Update
  app

  Service Adaptive Connect

  ผสมผสานการต่อเชื่อมเทคโนโลยี ฟินเทค นวัตกรรมด้านพลังงาน, การศึกษา, การแพทย์ การเกษตรผสมผสานลงสู่ชุมชน.

  วิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) ด้านการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์สำหรับบ้านที่พักอาศัย, คอนโดมิเนี่ยม, อาคารออฟฟิต, โรงงาน ทั้งระบบออนกริดและออฟกริด (On-Off Grid) ระบบแบตเตอรี่สำรองไฟ(ESS: Energy Storage Systems) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการจัดหาชิ้นงานตามแบบความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามคุณภาพและมาตรฐาน.

  รับติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา

  blog-thumb

  ชุด 3 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 1 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 10-12 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 2,000 บาท
 • เปิดแอร์ได้ 1 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 8 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 16 ตารางเมตร
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์ภาคประชาชน


 • blog-thumb

  ชุด 5 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 20 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 3,000 บาท
 • เปิดแอร์ได้ 2 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 9-10 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 22-26 ตารางเมตร
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์ภาคประชาชน


 • blog-thumb

  ชุด 10 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 35-40 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 6,000 บาท
 • เปิดแอร์ได้ 4 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 17-20 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 70-72 ตารางเมตร
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์


 • blog-thumb

  ชุด 15 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 35-40 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 9,000 บาท
 • เปิดแอร์ 6 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 28 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 105 ตารางเมตร
 • MITSUBISHI 9554 BTU  ฟรี
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์


 • blog-thumb

  ชุด 20 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 75-80 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 12,000 บาท
 • เปิดแอร์ 8 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 35-36 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 140-142 ตรม.
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์


 • blog-thumb

  ชุด 30 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 128 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 18,000 บาท
 • เปิดแอร์ 12 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 55-56 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 200-240 ตรม
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์


 • blog-thumb

  ชุด 50 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 250 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 30,000 บาท
 • เปิดแอร์ 20 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 94-95 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 360-380 ตรม
 • MITSUBISHI 9554 BTU  WoW
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์


 • blog-thumb

  ชุด 100 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 467 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 60,000 บาท
 • เปิดแอร์ 40 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 186-200 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 700-720 ตารางเมตร
 • Free Fusion Deambox WoW
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์


 • blog-thumb

  ชุด 150 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 เฟส
 • ลดค่าไฟเดือนละ 100,000 บาท
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 733 Unit/วัน
 • เปิดแอร์ 60 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 279-280 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 1080-1140 ตารางเมตร
 • Free Fusion Deambox WoW
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์ภาคประชาชน


 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *กรณีการปรับพื้นที่ติดตั้ง

  หมายเหตุ : หากมีการปรับพื้นที่สำหรับการติดตั้งเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ทั้งนี้ราคาอาจจะมีการปรับเพิ่ม/ลด ขึ้นอยู่กับการสำรวจหน้างาน

  1. หลังคาพื้นปูน 2.5 บาท/วัตต์

  2. บ้าน/อาคารที่มีความสูงเกิน 2 ชั้น หรือไม่เกิน 10 เมตร 0-250 บาท/เมตร

  3. ทำระบบ Ground AC เพิ่ม (กรณีบ้าน/อาคารไม่มีระบบ Ground) 2,000-6,000 บาท

  4. เปลี่ยน/ซ่อมแซม หลังคาก่อนดำเนินการติดตั้ง 650 บาท/ตารางเมตร

  5. เดินไฟฟ้าภายในบ้าน, อาคาร คิดเป็นจุด ๆ ละเริ่มต้นที่ 180 บาท หรือวิเคราะห์ตามหน้างาน

  6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด เริ่มต้นที่ 2,000 หรือวิเคราห์ตามหน้างาน

  7. เดินระบบ Network Wifi Lan กระจายจุดเชื่อมต่อ Internet เริ่มต้นที่ 3,000 บาท

  8. วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย Smart Home, Smart Farmimg, Smart Office เริ่มต้น 20,000 บาท

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข              
    วันเซนต์สัญญาการติดตั้งชำระ 30% ก่อนเข้างาน 5-7 วันทำการ เริ่มการติดตั้ง 50% และ 20% เมื่อทำงานแล้วเสร็จประมาณ 3-7 วัน


 • เมื่อแจ้งความประสงค์ในการสำรวจหน้างานติดตั้ง เจ้าหน้าจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-103-4555 เท่านั้นภายใน 48 ชั่วโมง
 • ส่วนลดและคะแนนสะสม REST-Points นี้ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • ช่องทางการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ได้แก่ โอนผ่านบัญชีธนาคาร, QR code และการผ่อนชำระผ่านระบบ Ample Smart PoS 0% นาน 3 ปี
 • กรณีการผ่อนชำระผ่าน Ample Smart PoS การสั่งซื้อขั้นต่ำที่ผ่อนได้คือ 75,000 - 250,000 บาท
      หากใช้คูปองเป็นส่วนและราคารวมหากการสั่งซื้อต่ำหรือสูงกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถทำการผ่อนชำระได้
 • กรณีที่ต้องการ Refund เงินคืนสามารถ Refund ได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันขอ Refund แต่จะไม่สามารถได้เงินคืนเต็มจำนวน
 • สิทธิพิเศษหลังใช้บริการกับเรา

  Privilege ที่จะได้รับ ส่วนลด การดูแล ของแถมในเครือบริษัทของเรา

  video

  นวัตกรรม REST Activities (Full Fusion Deambox)

  ติดตั้งนวัตกรรมเพิ่มของบริษัท...ฟรี

  รับประกันการติดตั้งดูแลแบบยาว ๆ

  สัญญาอัจฉริยะ บัตรระบบสะสมพอยต์

  ส่วนลดในทุกบริการ

  เพียงแค่แสดงตัวตนว่าคุณเป็นสมาชิกหรือเคยซื้อสินค้าหรือบริการกับเรา

  UpDate SoftWare...ฟรี  ส่วนลดห้างทองเยาวราชทุกสาขา  ช่องทางการชำระเงิน

  payment logo

  Energy Trutol Company / บจก. เอ็นเนอร์จี้ ทรูโทล

  Kasikorn Bank Central Embassy : 152-333444-8

  Energy_storage_system

  แหล่งจ่ายพลังงาน และ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV

  สะสมประสบการณ์ การเชื่อมต่อระบบสัญญาอัจฉริยะไร้ขีดจำกัด D-Mobility และ EV Charging

  ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานจากการสะสะประสบการณ์กว่า 10 ปี EGT เอ็นเนอร์จี้ ทรูโทล นำเสนอโซลูชั่นการชาร์จ EV ที่ประหยัดพลังงาน ครอบคลุมถึง เครื่องชาร์จไฟ AC เครื่องชาร์จไฟเร็ว DC และระบบการจัดการไซต์งาน เครื่องชาร์จ EV ของเราให้ประสิทธิพลังงานสูงถึง 90% รองรับฟังก์ชันการสื่อสารสำหรับระบบและมีใบรับรองความปลอดภัยระดับโลก เช่น UL, IEC, CHAdeMO, CQC และ CNS โซลูชันสถานีชาร์จประจุไฟรถยนต์ EV แบบครอบคลุมของเราสามารถตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ที่จอดรถ สถานที่ทำงาน สถานีชาร์จรถยนต์สาธารณะ และอาคารที่พักอาศัย เป็นต้น

  EGT เอ็นเนอร์จี้ ทรูโทล ได้แบ่งตลาด d-Mobility ออกตามการใช้งาน 5 แอปพลิเคชัน สถานีชาร์จEV สำหรับสถานประกอบการ; สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการชาร์จ เพื่อดึงดูดลูกค้า สำหรับลานจอดรถ; เมื่อคุณต้องการชาร์จไฟที่พร้อมสำหรับ e-bus, รถตู้, e-trucks หรือรถเช่าของคุณ สำหรับอาคาร ที่ซึ่งผู้คนจอดรถเป็นเวลานาน เช่น สำนักงานหรือโรงแรม บ้านหรือที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถชาร์จ EV สะดวกสบายตามบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ของคุณ สถานีชาร์จไฟอย่างเร็ว เพื่อการเดินทางระหว่างเมือง เพียงชาร์จไฟแค่ 20 นาทีที่สถานีบริการระหว่างการเดินทาง โซลูชัน dmobility นี้ได้ใช้ เครื่องแปลงกระแสไฟ PV อินเวอร์เตอร์ เพื่อจับเก็บพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ของคุณ แล้วส่งผ่านระบบแปลงไฟ ก่อนการจัดเก็บไว้ในที่เก็บแบตเตอรี่ ที่เก็บแบตเตอรี่ ทำงานควบคู่กับกริดเพื่อป้อนสู่เครื่องชาร์จ EV ตั้งแต่ 7.36kW ถึง 200/350/500kW

  มาร่วมสำรวจกันว่าโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV โดยขับเคลื่อนด้วยสถานีชาร์จ EV จาก EGT เอ็นเนอร์จี้ ทรูโทล ระบบสถานีกักเก็บพลังงาน PESS และโซลูชั่นการจัดการพลังงานของ EGT เอ็นเนอร์จี้ ทรูโทล อย่างไร เราจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความสามารถในการแข่งขันและยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น.

  app

  สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV

  สะสมประสบการณ์ การเชื่อมต่อระบบสัญญาอัจฉริยะไร้ขีดจำกัด D-Mobility และ EV Charging ติดตามได้ที่นี่

  • 1

   สถานีชาร์จEV สำหรับที่อยู่อาศัย

   เริ่มต้นทุกวัน ชาร์จไฟเต็ม ด้วยเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า AC ที่ปลอดภัยสำหรับบ้านของคุณ

   Charging Time: 4 - 8 hours.

  • 2

   สถานีชาร์จEV สำหรับสำนักงาน

   เพิ่มประสบการณ์สำหรับเจ้าของรถยนต์ EV ด้วยเครื่องชาร์จ EV ขนาดกะทัดรัด.

   Charging Time: 4 - 8 hours.

  • 3

   สถานีชาร์จ EV สำหรับสถานประกอบการ

   อัพเกรดธุรกิจของคุณ กลยุทธ์เพิ่มลูกค้า และมัดใจลูกค้าเดิมด้วย ด้วยเครื่องชาร์จ EV ขนาดกะทัดรัดและดูแลง่าย.

   Charging Time: 1 - 4 hours.

  • 4

   สถานีชาร์จ EV สำหรับลานจอดรถ

   เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า DC Dual Output พร้อมการจ่ายไฟแบบไดนามิก เพื่อมอบโซลูชันการชาร์จไฟที่รวดเร็วและประหยัดสำหรับรถยนต์ EV ของคุณ.

   Charging Time: 1 - 4 hours.

  • 5

   สถานีชาร์จ EV สำหรับปั๊มน้ำมัน

   ง่ายต่อการเรียกเก็บค่าชาร์จไฟสาธารณะ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณชาร์จไฟ EV อย่างรวดเร็ว สะดวกสบายในระหว่างการเดินทาง.

   Charging Time: 10-30 mins.

  รับติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

  blog-thumb

  สถานีชาร์จ EV สำหรับที่อยู่อาศัย

 • เครื่องชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ AC ขนาด 22kW รองรับความต้องการใช้งานการชาร์จทุกประเภท
 • รองรับเทคโนโลยี RFID สำหรับยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
 • สามารถจัดการระยะไกล ด้วย OCPP ทำให้บริหารจัดการผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย
 • ได้รับมาตรฐานป้องกัน IP55 / IK10 เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทั้งในร่มและกลางแจ้ง
 • ติดตั้งบนผนังหรือขาตั้ง ตามรูปแบบที่ต้องการ
 • ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานโหมด Standby ต่ำ


 • blog-thumb

  สถานีชาร์จ EV สำหรับสำนักงาน

 • หัวชาร์จเอาท์พุทคู่กำลังไฟขนาด 25kW
 • พอร์ทชาร์จแบบคู่ CCS / CHAdeMO
 • ประสิทธิภาพพลังงานสูดสุด 94%
 • รองรับเทคโนโลยี RFID ยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
 • รองรับระบบบริหารจัดการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (OCPP 1.5S และ 1.6J)
 • ประเภท 3R, ได้รับมาตรฐานป้องกัน IP55 และ IK10


 • blog-thumb

  สถานีชาร์จ EV สำหรับสถานประกอบการ

 • จ่ายไฟกระแสตรง DC ขนาด 50kW แบบหัวชาร์จคู่
 • สามารถชาร์จพร้อมกันในระยะเวลาชาร์จที่สั้นลง
 • สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Charge-to-go สำหรับลูกค้า
 • ขนาดกะทัดรัดและติดตั้งบนผนังช่วยประหยัดพื้นที่สถานีชาร์จ
 • ประสิทธิภาพพลังงาน ≧ 96% เพื่อการประหยัดการใช้พลังงาน
 • OCPP และการเชื่อมต่อเครือข่ายและระบบไร้สายได้อย่างราบรื่น


 • blog-thumb

  สถานีชาร์จ EV สำหรับลานจอดรถ

 • กำลังชาร์จขนาด 200kW สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
 • การจัดการพลังงานแบบไดนามิกส์ช่วยลดระยะเวลาในการชาร์จ
 • รองรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและเทคโนโลยี RFID เพื่อการจัดการผู้ใช้งานที่ง่ายดาย
 • สายเคเบิล CCS 200kW / 400A ปราศจากระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว
 • เวอร์ชั่นสูงสุดถึง 920V DC
 • ได้รับตามมาตรฐาน DIN 18040
 • สามารถเลือกประเภทหัวชาร์จทั้งสองด้านได้ตามความต้องการ


 • blog-thumb

  สถานีชาร์จ EV สำหรับปั๊มน้ำมัน

 • จ่ายไฟกระแสตรงกำลังสูงถึง 540A และ 350kW
 • สามารถชาร์จพร้อมกันในระยะเวลาชาร์จที่สั้นลง
 • สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Charge-to-go สำหรับลูกค้า
 • ขนาดกะทัดรัดและติดตั้งบนผนังช่วยประหยัดพื้นที่สถานีชาร์จ
 • ประสิทธิภาพพลังงาน ≧ 96% เพื่อการประหยัดการใช้พลังงาน
 • มาตรฐาน OCPP และช่วยอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • อายุการใช้งานยาวนานการปกป้องมาตรฐาน IP55
 • ประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด 95% ช่วยประหยัดพลังงาน
 • อัพเกรดอย่างง่ายดายเพราะออกแบบเพื่อรองรับอนาคต


 • blog-thumb

  สถานีชาร์จ EV สำหรับแฟรนไชส์

 • จ่ายไฟกระแสตรงกำลังสูงถึง 500kW - 1Mkw จากแพลนโซล่าฟาร์ม
 • สามารถชาร์จพร้อมกันในระยะเวลาชาร์จที่สั้นลง
 • สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Charge-to-go สำหรับลูกค้า
 • ขนาดกะทัดรัดและติดตั้งบนผนังช่วยประหยัดพื้นที่สถานีชาร์จ
 • ประสิทธิภาพพลังงาน ≧ 96% เพื่อการประหยัดการใช้พลังงาน
 • มาตรฐาน OCPP และช่วยอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย Find Tech
 • ประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด 95% ช่วยประหยัดพลังงาน
 • อัพเกรดอย่างง่ายดายเพราะออกแบบเพื่อรองรับอนาคต


 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *กรณีการปรับพื้นที่ติดตั้ง

  หมายเหตุ : หากมีการปรับพื้นที่สำหรับการติดตั้งเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ทั้งนี้ราคาอาจจะมีการปรับเพิ่ม/ลด ขึ้นอยู่กับการสำรวจหน้างาน

  1. หลังคาพื้นปูน 2.5 บาท/วัตต์

  2. บ้าน/อาคารที่มีความสูงเกิน 2 ชั้น หรือไม่เกิน 10 เมตร 0-250 บาท/เมตร

  3. ทำระบบ Ground AC เพิ่ม (กรณีบ้าน/อาคารไม่มีระบบ Ground) 2,000-6,000 บาท

  4. เปลี่ยน/ซ่อมแซม หลังคาก่อนดำเนินการติดตั้ง 650 บาท/ตารางเมตร

  5. เดินไฟฟ้าภายในบ้าน, อาคาร คิดเป็นจุด ๆ ละเริ่มต้นที่ 180 บาท หรือวิเคราะห์ตามหน้างาน

  6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด เริ่มต้นที่ 2,000 หรือวิเคราห์ตามหน้างาน

  7. เดินระบบ Network Wifi Lan กระจายจุดเชื่อมต่อ Internet เริ่มต้นที่ 3,000 บาท

  8. วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย Smart Home, Smart Farmimg, Smart Office เริ่มต้น 20,000 บาท

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข              
    วันเซนต์สัญญาการติดตั้งชำระ 30% ก่อนเข้างาน 5-7 วันทำการ เริ่มการติดตั้ง 50% และ 20% เมื่อทำงานแล้วเสร็จประมาณ 3-7 วัน


 • เมื่อแจ้งความประสงค์ในการสำรวจหน้างานติดตั้ง เจ้าหน้าจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-103-4555 เท่านั้นภายใน 48 ชั่วโมง
 • ส่วนลดและคะแนนสะสม REST-Points นี้ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • ช่องทางการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ได้แก่ โอนผ่านบัญชีธนาคาร, QR code และการผ่อนชำระผ่านระบบ Ample Smart PoS 0% นาน 3 ปี
 • กรณีการผ่อนชำระผ่าน Ample Smart PoS การสั่งซื้อขั้นต่ำที่ผ่อนได้คือ 75,000 - 2,500,000 บาท
      หากใช้คูปองเป็นส่วนและราคารวมหากการสั่งซื้อต่ำหรือสูงกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถทำการผ่อนชำระได้
 • กรณีที่ต้องการ Refund เงินคืนสามารถ Refund ได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันขอ Refund แต่จะไม่สามารถได้เงินคืนเต็มจำนวน
 • Customer Reference

  ตัวอย่างความสำเร็จสำหรับความไว้วางใจของการใช้บริการติดตั้ง Energy Solar Platform กับ เอ็นเนอร์จี้ ทรูโทล.

  Marketing Team

  ทีมงานการตลาด, ลงพื้นที่ออกสำรวจการติดตั้ง

  team
  คุณอัครเดช เดชจารุกูล (จัมโบ้)
  CMO & CIO & Lead Marketing
  ×
  team

  คุณอัครเดช เดชจารุกูล (จัมโบ้)

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

  Graphic Design 92%
  Technicial 90%
  Marketing 85%
  team
  คุณณัฐวัตร บทมูล (คุณต๊ะ)
  ผู้ช่วยการตลาดและฝ่ายเทคนิค
  ×
  team

  คุณณัฐวัตร บทมูล (คุณต๊ะ)

  Marketing and Technical Assistant

  Marketing 74%
  Technicial 85%
  team
  คุณสายันห์ สุขพินิจ (คุณสายันห์)
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาดและการขาย
  ×
  team

  คุณสายันห์ สุขพินิจ (คุณสายันห์)

  Marketing & Sales Development Manager

  Developer Market 87%
  Product Intro 92%
  team
  คุณพิสมัย
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
  ×
  team

  คุณพิสมัย

  Product Marketing & Sales Manager

  Connection 98%
  Proces Present 95%

  ฝ่ายวิศวกรช่างเทคนิคการติดตั้งโซล่าร์

  team
  คุณฉัตรชัย ศรพิชัย
  วิศวกรควบคุมตรวจสอบการติดตั้ง
  ×
  team

  คุณฉัตรชัย ศรพิชัย

  วิศวกรควบคุมตรวจสอบการติดตั้ง (สามัญวิศวกร)

  ความสามารถไฟฟ้ากำลัง 98%
  ออกแบบการติดตั้ง 92%
  team
  คุณนิกร อุไรรัตน์ (กร)
  วิศวกรไฟฟ้าควบคุมการติดตั้งระบบโซล่าร์
  ×
  team

  คุณนิกร อุไรรัตน์ (คุณกร)

  วิศวกรไฟฟ้าควบคุมการติดตั้งระบบโซล่าร์ (สามัญวิศวกร)

  ความสามารถไฟฟ้ากำลัง 93%
  ควบคุมงานและติดตั้งอุปกรณ์โซล่าร์ 98%
  team
  คุณรวิพล พุฒิการณ์ (คุณท็อป)
  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (วิศวกร)
  ×
  team

  คุณรวิพล พุฒิการณ์ (คุณท็อป)

  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (วิศวกรคอมพิวเตอร์ระบบ)

  ความสามารถคอมพิวเตอร์ 97%
  System Setup Application Solar 92%
  team
  คุณวิรวิช คำชมพู (โตโต้)
  ตรวจเช็คระบบบริการหลังการติดตั้ง
  ×
  team

  คุณวิรวิช คำชมพู (โตโต้)

  ตรวจเช็คระบบบริการหลังการติดตั้ง

  ประชาสัมพันธ์

  team
  คุณนภัสสรณ์ (คุณทิพย์)
  ที่ปรึกษาวางแผนกลยุทธ์
  ×
  team

  คุณนภัสสรณ์ วุฒิโรจน์รังษี

  ที่ปรึกษาวางแผนกลยุทธ์

  Account 98%
  Financial Planning 88%
  team
  คุณหรินทร (ลิตเติ้ล)
  ประชาสัมพันธ์/แผนกลูกค้าสัมพันธ์
  ×
  team

  คุณหรินทร รักษาสัตย์ (ลิตเติ้ล)

  ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์/แผนกลูกค้าสัมพันธ์

  team
  คุณนภากาญจน์ เรืองตะกูล (มีมี่)
  ประชาสัมพันธ์/แผนกลูกค้าสัมพันธ์
  ×
  team

  คุณนภากาญจน์ เรืองตระกูล (มีมี่)

  ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์/แผนกลูกค้าสัมพันธ์  Our Partners