บริษัทเอ็นเนอร์จี้ ทรูโทล จำกัด

"รับติดตั้งโซล่าเซลล์  แบบครบวงจร มาตรฐานสากล โดยทีมงานและวิศกรเฉพาะทาง สำหรับบ้านอยู่อาศัย สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม บริการออกแบบและติดตั้ง Solar Cell ทุกระบบ ออน-ออฟกริด และไฮบริด ทุกขนาด โดยทีมงานมืออาชีพ ควบคุมโดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี"

feature

อุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน

ตามที่การไฟฟ้ากำหนด

feature

ออกแบบ, คำนวนความเข้มของแสงแดดในแต่ละพื้นที่

เพื่อคำนวนประสิทธิภาพสำหรับงานติดตั้งและประเมินค่าใช้จ่ายให้ก่อนตัดสินใจ

feature

ทีมงานทุกคนผ่านการอบรม

การออกแบบและติดตั้งโซลาร์ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เข้าร่วมแคมเปญสัญญาอัจฉริยะ รับส่วนลด 20% หลังการติดตั้ง

ขั้นตอนขอรับการติดตั้ง

เลือกโซล่าเซลล์ และ รุ่นของแผงให้เหมาะสมกับการใช้งาน ติดตั้งโครงสร้างและแผงโซล่าเซลล์ตามแบบที่วางไว้ ติดตั้งตู้ไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ ติดตั้งท่อเดินสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ไปยังอินเวอร์เตอร์ และเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์เข้ากับการไฟฟ้า

gfx

ออกแบบควบคุมการติดตั้งโดยทีมงาน วิศวกรผู้ชำนาญการ

 • ฟรี! ค่าสำรวจหน้างาน (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
 • ฟรี! ค่าออกแบบ 2D, 3D และจำลองกำลังการผลิตก่อนติดตั้งจริง
 • ฟรี! ค่าดำเนินการขออนุญาตขนานไฟ/ขายไฟ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของการไฟฟ้า)
 • ฟรี! ค่าออกแบบเขียนแบบไฟฟ้าและวิศวกรเซ็นต์รับรอง
 • ติดตั้งวันนี้ สามารถขายไฟคืนการไฟฟ้า (โครงการโซล่าเซลล์ภาคประชาชน 2565) 2.2 บาท/หน่วย
 • ประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า 10 ปี
  Energy Trade
  Redeem Cash Back Point
  ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

  Edaxsc Solar Monitoring
  Data Link Community Platform

  ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์.

  9.14 Mwh

  ไฟฟ้าผลิตได้ทั้งหมด


  Energy Accumulated !

  46.24 Kw

  ไฟฟ้าผลิตได้วันนี้


  Energy Daily !

  2.9 Kw

  กำลังไฟฟ้าที่ผลิตขาย


  System Sell Pv Plant !

  24,668.56 THB

  ค่าไฟสะสมเดือนปัจจุบัน


  Month Accumulated !

  -9,155.76 THB

  ส่วนลดความแปรผัน - ft


  Redeem Income !

  65,225.11 THB

  ค่าไฟสะสมรวม


  All Site Income Setup !

  รายละเอียด-กิจกรรม

  Rest Point 6776 AIRDROP
  แลกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแพลตฟอร์ม 15% ส่วนลด
  Energy Storage Pool 10% Reserve

  ไฮไลท์โปรเจค

  ให้บริการครบ จบในที่เดียว ตั้งแต่การสำรวจความต้องการเพื่อนำมาออกแบบระบบ และ กำหนดขนาดติดตั้งที่เหมาะสม งานติดตั้ง ด้วยทีมงานวิศวกร Rooftop ติดตั้งตามแบบไฟฟ้าเชิง เดี่ยว Single line diagram, การประสานงานกับภาครัฐ และการไฟฟ้า การยื่นแบบ เพื่อขาย ไฟฟ้า (ในกรณีเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน) และการบริการหลังการขาย ดูแลใกล้ชิด ติตตามการผลิตไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์

  ดำเนินการติดตั้งแล้ว
  50.00 Kw 4/10 โครงการ
  • อยู่ในช่วงทดสอบระบบเชื่อมต่อเทคโนโลยี
  • 10 Model โครงการสำหรับการนำร่อง
  • ได้รับสิทธิพิเศษจากการเข้าร่วมแคมเปญ เซนต์สัญญาอัจฉริยะ
  อยู่ในระหว่างลำดับและพัฒนา
  4.860 Mkw 549 โครงการ
  • ออกสำรวจพื้นที่การติดตั้ง 59 แห่ง
  • รอการสำรวจลงพื้นที่ 460 แห่ง
  • รอคิวการติดตั้ง 33 แห่ง

  Book Prototype Install

  Our connection system goes live after being built on the blockchain network.

  ลำดับการติดตั้ง โมเดลต้นแบบ

  1. Pasanee Ocean World แผนที่ติดตั้ง Home Office ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  2. Tien Kanom jin แผนที่ติดตั้ง Factory Kanom jin ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  3. Yaowarat Gold Mall แผนที่ติดตั้ง Gold Mall ตรวจสอบเช็คระบบไฟเรียบร้อยพร้อมติดตั้ง
  4. Sombat Farm Model แผนที่ติดตั้ง Farm ขณะนี้กำลังขอหม้อไฟ
  5. Bangmulnak Model แผนที่ติดตั้ง Temple ขณะนี้กำลังจัดงบสนับสนุน
  6. Mon Market แผนที่ติดตั้ง Market Frash Mart รอเปลี่ยนระบบ
  7. Suthun Rice Farm Model Farmer
  8. Natthawat Farm Organic Farm
  9. Normal Coffee & Bakery Cafe Office Shop ขณะนี้กำลังปรับปรุง
  10. Bangmulnak Model Temple ขณะนี้กำลังปรับปรุงโครงสรืาง
  11. Chaimongkol Model Temple ขณะนี้กำลังปรับปรุงโครงสรืาง

  โครงการนำร่องติดตั้งต้นแบบ

  Raised So Far 549 แห่ง
  ระยะแรก-ระดับกลาง 10 Unit
  ระยะเชื่อมต่อ 20 Unit
  เซ็นต์สัญญาอัจฉริยะ Use Connect Smart Contact: 2,000 REST
  20% Model Bonus
  End at 30 May, 2023
  Now
  1-3% Redeem
  Start at 01 Jan, 2024

  ขนาดการติดตั้ง ระยะแรก

  10Kw พาศณีย์ โอเชียล เวิลด์
  15Kw เจ้เทียน บ้านอาศัย
  30Kw ห้างทองเยาวราช ชุมแสง
  50Kw วัดบางมูลนาก พิจิตร
  5Kw สมบัติฟาร์มต้นแบบ

  นำเชื่อมต่อระบบนำร่อง

  10Kw อัษฎาพร ส่ง-ปลีก
  20Kw สุทัน ฟาร์มข้าว
  10Kw ณัฐวัตร ฟาร์มออแกนิค
  20Kw Normal Coffee เพชรบูรณ์*
  20Kw วัดบางมูลนาก พิจิตร
  100Kw วัดชัยมงคล พิจิตร
  05 July, 2023 Last Update

  มารู้จักกับ Energy Trutol

  "เป็นบริษัทในเครือของ บจก. แอมเพิล ริช อินเวสเตอร์"
  app นโยบายผู้บริหาร

  เราเป็นสะพานต่อเชื่อมให้นำใช้เทคโนโลยีด้าน นวัตกรรม รวมแฟลตฟอร์ม, พลังงาน, การศึกษา, การแพทย์, การเกษตร,การจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้ก้าวทันโลกลงสู่ชุมชนและครัวเรือน ด้วยแนวคิดที่ว่า "ดูแลท่านประดุจคนในครอบครัว พร้อมส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ส่วนรวมและสังคมสืบไป"

  • นโยบายผู้บริหาร

   เชื่อมโยงองค์กรต่อองค์กรโดยใช้นวัตกรรม เชื่อมโยงองค์กรทั่วโลก ให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างปลอดภัย. ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยี.
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   เราเป็นสะพานต่อเชื่อมให้นำใช้เทคโนโลยีด้าน นวัตกรรม รวมแฟลตฟอร์ม, พลังงาน, การศึกษา, การแพทย์, การเกษตร,การจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้ก้าวทันโลกลงสู่ชุมชนและครัวเรือน ด้วยแนวคิดที่ว่า "ดูแลท่านประดุจคนในครอบครัว พร้อมส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ส่วนรวมและสังคมสืบไป"

  • ธุรกิจบริหารจัดการพลังงาน

   Contributor payouts perfectly simple and easy awaywe
  • ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

   เราให้ความสำคัญในด้านพลังงานทดแทนเพื่อลด สภาวะโลกร้อน พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาให้กับสังคมเมือง-ชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเข้าแผนพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน.
  • นวัตกรรมและโซลูชั่น

   Super dApplication API WEB3 Energytrutol Platform โดยนำ Blockchain เข้ามาแก้ปัญหาในการเชื่อมต่อและลดแรงเสียดทานการจัดช่องว่างคืนสิทธิประโยชน์สู่สังคม-ชุมชน
  app

  Service Adaptive Connect

  ผสมผสานการต่อเชื่อมเทคโนโลยี ฟินเทค นวัตกรรมด้านพลังงาน, การศึกษา, การแพทย์ การเกษตรผสมผสานลงสู่ชุมชน.

  วิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) ด้านการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์สำหรับบ้านที่พักอาศัย, คอนโดมิเนี่ยม, อาคารออฟฟิต, โรงงาน ทั้งระบบออนกริดและออฟกริด (On-Off Grid) ระบบแบตเตอรี่สำรองไฟ(ESS: Energy Storage Systems) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการจัดหาชิ้นงานตามแบบความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามคุณภาพและมาตรฐาน.

  รับติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา

  blog-thumb

  ชุด 3 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 1 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 10-12 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 2,000 บาท
 • เปิดแอร์ได้ 1 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 8 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 16 ตารางเมตร
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์ภาคประชาชน


 • blog-thumb

  ชุด 5 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 20 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 3,000 บาท
 • เปิดแอร์ได้ 2 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 9-10 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 22-26 ตารางเมตร
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์ภาคประชาชน


 • blog-thumb

  ชุด 10 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 35-40 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 6,000 บาท
 • เปิดแอร์ได้ 4 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 17-20 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 70-72 ตารางเมตร
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์


 • blog-thumb

  ชุด 15 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 35-40 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 9,000 บาท
 • เปิดแอร์ 6 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 28 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 105 ตารางเมตร
 • MITSUBISHI 9554 BTU  ฟรี
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์


 • blog-thumb

  ชุด 20 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 75-80 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 12,000 บาท
 • เปิดแอร์ 8 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 35-36 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 140-142 ตรม.
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์


 • blog-thumb

  ชุด 30 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 128 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 18,000 บาท
 • เปิดแอร์ 12 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 55-56 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 200-240 ตรม
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์


 • blog-thumb

  ชุด 50 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 250 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 30,000 บาท
 • เปิดแอร์ 20 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 94-95 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 360-380 ตรม
 • MITSUBISHI 9554 BTU  WoW
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์


 • blog-thumb

  ชุด 100 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 เฟส
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 467 Unit/วัน
 • ลดค่าไฟเดือนละ 60,000 บาท
 • เปิดแอร์ 40 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 186-200 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 700-720 ตารางเมตร
 • Free Fusion Deambox WoW
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์


 • blog-thumb

  ชุด 150 กิโลวัตต์

 • สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 เฟส
 • ลดค่าไฟเดือนละ 100,000 บาท
 • อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 733 Unit/วัน
 • เปิดแอร์ 60 ตัว พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 • ใช้แผง Tier1 จำนวน 279-280 แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง 1080-1140 ตารางเมตร
 • Free Fusion Deambox WoW
 • รวมยื่นขายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์ภาคประชาชน


 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *กรณีการปรับพื้นที่ติดตั้ง

  หมายเหตุ : หากมีการปรับพื้นที่สำหรับการติดตั้งเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ทั้งนี้ราคาอาจจะมีการปรับเพิ่ม/ลด ขึ้นอยู่กับการสำรวจหน้างาน

  1. หลังคาพื้นปูน 2.5 บาท/วัตต์

  2. บ้าน/อาคารที่มีความสูงเกิน 2 ชั้น หรือไม่เกิน 10 เมตร 0-250 บาท/เมตร

  3. ทำระบบ Ground AC เพิ่ม (กรณีบ้าน/อาคารไม่มีระบบ Ground) 2,000-6,000 บาท

  4. เปลี่ยน/ซ่อมแซม หลังคาก่อนดำเนินการติดตั้ง 650 บาท/ตารางเมตร

  5. เดินไฟฟ้าภายในบ้าน, อาคาร คิดเป็นจุด ๆ ละเริ่มต้นที่ 180 บาท หรือวิเคราะห์ตามหน้างาน

  6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด เริ่มต้นที่ 2,000 หรือวิเคราห์ตามหน้างาน

  7. เดินระบบ Network Wifi Lan กระจายจุดเชื่อมต่อ Internet เริ่มต้นที่ 3,000 บาท

  8. วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย Smart Home, Smart Farmimg, Smart Office เริ่มต้น 20,000 บาท

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข              
    วันเซนต์สัญญาการติดตั้งชำระ 30% ก่อนเข้างาน 5-7 วันทำการ เริ่มการติดตั้ง 50% และ 20% เมื่อทำงานแล้วเสร็จประมาณ 3-7 วัน


 • เมื่อแจ้งความประสงค์ในการสำรวจหน้างานติดตั้ง เจ้าหน้าจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-103-4555 เท่านั้นภายใน 48 ชั่วโมง
 • ส่วนลดและคะแนนสะสม REST-Points นี้ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • ช่องทางการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ได้แก่ โอนผ่านบัญชีธนาคาร, QR code และการผ่อนชำระผ่านระบบ Ample Smart PoS 0% นาน 3 ปี
 • กรณีการผ่อนชำระผ่าน Ample Smart PoS การสั่งซื้อขั้นต่ำที่ผ่อนได้คือ 75,000 - 2,500,000 บาท
      หากใช้คูปองเป็นส่วนและราคารวมหากการสั่งซื้อต่ำหรือสูงกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถทำการผ่อนชำระได้
 • กรณีที่ต้องการ Refund เงินคืนสามารถ Refund ได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันขอ Refund แต่จะไม่สามารถได้เงินคืนเต็มจำนวน
 • สิทธิพิเศษหลังใช้บริการกับเรา

  Privilege ที่จะได้รับ ส่วนลด การดูแล ของแถมในเครือบริษัทของเรา

  video

  นวัตกรรม REST Activities (Full Fusion Deambox)

  ติดตั้งนวัตกรรมเพิ่มของบริษัท...ฟรี

  รับประกันการติดตั้งดูแลแบบยาว ๆ

  สัญญาอัจฉริยะ บัตรระบบสะสมพอยต์

  ส่วนลดในทุกบริการ

  เพียงแค่แสดงตัวตนว่าคุณเป็นสมาชิกหรือเคยซื้อสินค้าหรือบริการกับเรา

  UpDate SoftWare...ฟรี  ส่วนลดห้างทองเยาวราชทุกสาขา  ช่องทางการชำระเงิน

  payment logo

  Energy Trutol Company / บจก. เอ็นเนอร์จี้ ทรูโทล

  Kasikorn Bank Central Embassy : 152-333444-8

  header  กรอกข้อมูลเพื่อประเมินการติดตั้งและเสนอราคา

  เราจะคำนวนขนาดที่เหมาะสมให้แล้วติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด.

  Customer Reference

  ตัวอย่างความสำเร็จสำหรับความไว้วางใจของการใช้บริการติดตั้ง Energy Solar Platform กับ เอ็นเนอร์จี้ ทรูโทล.

  Marketing Team

  ทีมงานการตลาด, ลงพื้นที่ออกสำรวจการติดตั้ง

  team
  คุณอัครเดช (จัมโบ้)
  CMO & CIO & Lead Marketing
  ×
  team

  คุณอัครเดช (จัมโบ้)

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

  Graphic Design 92%
  Technicial 90%
  Marketing 85%
  team
  คุณณัฐวัตร (ต๊ะ)
  ผู้ช่วยการตลาดและฝ่ายเทคนิค
  ×
  team

  คุณณัฐวัตร (ต๊ะ)

  Marketing and Technical Assistant

  Marketing 74%
  Technicial 85%
  team
  คุณสายันห์ (สายันห์)
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาดและการขาย
  ×
  team

  คุณสายันห์ (สายันห์)

  Marketing & Sales Development Manager

  Developer Market 87%
  Product Intro 92%
  team
  คุณพิสมัย
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
  ×
  team

  คุณพิสมัย

  Product Marketing & Sales Manager

  Connection 98%
  Proces Present 95%

  ประชาสัมพันธ์

  team
  คุณนภัสสรณ์ (คุณทิพย์)
  ที่ปรึกษาวางแผนกลยุทธ์
  ×
  team

  คุณนภัสสรณ์ วุฒิโรจน์รังษี

  ที่ปรึกษาวางแผนกลยุทธ์

  Account 98%
  Financial Planning 88%
  team
  คุณหรินทร (ลิตเติ้ล)
  ประชาสัมพันธ์/แผนกลูกค้าสัมพันธ์
  ×
  team

  คุณหรินทร รักษาสัตย์ (ลิตเติ้ล)

  ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์/แผนกลูกค้าสัมพันธ์

  team
  คุณนภากาญจน์ (มีมี่)
  ประชาสัมพันธ์/แผนกลูกค้าสัมพันธ์
  ×
  team

  คุณนภากาญจน์ (มีมี่)

  ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์/แผนกลูกค้าสัมพันธ์  Our Partners